Social security office (Fang District)

PROJECT DETAILS

โครงการก่อสร้างอาคารประกันสังคม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ แนวคิดการออกแบบเป็นแนวไทยประยุกต์ ซึ่งคงความเป็นไทยและหรูหรา โดยทางโครงการได้เลือกใช้วัสดุปูพื้นเป็นกระเบื้องไวนิลลายไม้ ADLER Flooring รุ่น AC4-ฺBุ62-BP ซึ่งมีลายไม้เสมือนจริงและความทนทานในการใช้งาน อีกทั้งเป็นวัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

RELATED PROJECTS