วิธีการติดตั้งกระเบื้องไวนิลลายไม้รุ่นคลิ๊กล็อค

วิธีการเตรียมพื้น

เนื่องจากกระเบื้องไวนิลเป็นวัสดุที่ติดตั้งแนบพื้น  คุณภาพพื้นจึงเป็นส่วนสำคัญ พื้นที่สำหรับใช้ติดตั้งต้องเป็นพื้นที่มีความเรียบและปราศจากความชื้นในกรณีเป็นพื้นคอนกรีตจะต้องมีการปรับระดับให้เรียบขัดมันเรียบด้วยซีเมนต์  และ  ทำความสะอาด ให้เรียบร้อย

 

การติดตั้งกระเบื้องยาง

การติดตั้งกระเบื้องยางให้ติดตั้งตามแนวที่เราจับแนวและทำเครื่องหมายไว้  และ การวางแผ่นกระเบื้องไวนิลเริ่มต่อจากทางด้านกว้างก่อนแล้วยกแผ่นทั้งสองขึ้นพร้อมกันทำมุม 45 องศาและดันแผ่นให้สนิทกันตาแนวยาวตลอดทั้งแผ่น

การรักษาความสะอาด

การทำความสะอาดประจำวันให้ใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดหรือน้ำสบู่บิดให้หมาดๆเช็ดถูธรรมดาและควรใช้แวกซ์ชนิดน้ำ ลงทุกๆครึ่งเดือนจะช่วยรักษาพื้นให้คงทน ดูสวยเป็นเงามัน และ ทำให้รักษาความสะอาดได้ง่าย

Leave a Reply